Trang chủ Giới thiệu Danh sách cán bộ GV Văn bản pháp quy Lịch công tác


Ðang có 1 khách
Bạn là
Ðã có 48295 lượt truy cập
Không có trao đổi trực tuyến nào
CAM KẾT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG 2013-2014  (21h:38 | 24/09/2013)
Tổ chức phối hợp tốt giữa Công đoàn và nhà trường nhằm thực hiện công khai dân chủ, đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ- nhân viên và học sinh. Tạo sự đoàn kết hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH XUÂN PHÚ  
---------
Số:  /KH-NT-CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
 

             Xuân Phú, ngày 28  tháng 09 năm 2013
                                                  CAM KẾT  PHỐI HỢP
CÔNG TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ 
NĂM HỌC 2013-2014
 
         Thực hiện hướng dẫn số 731/HD-SGD&ĐT ngày 29/9/2008 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội nghị Cán bộ -Viên chức các đơn vị trường học Ngành GD&ĐT Hà Nội.
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chương trình công tác Công đoàn năm học 2013 - 2014.
 Thực hiện hướng dẫn Số: 217/ PGD-ĐT về việc tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2013-2014 ngày 03 tháng 9 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ.
        Phát huy những kết quả đã đạt được với tinh thần theo lời Bác Hồ “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt ”, tại hội nghị này Công đoàn và nhà trường cam kết thực hiện phong trào thi dua với những nội dung sau:
       1. Nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong ngành.
- Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho CBGV, NV, tuyên truyền, vận động 100% CBGV và LĐ trong ngành thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, ngành và nhà trường phát động.
- Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành.
- Vận động, khuyến khích CBGV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực hàmh nghề nghiệp, tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá và hội nhập, phấn đấu nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn ngày càng cao.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày30/05/1998 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 293 của CĐGD Việt Nam về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trường học”, quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.
2. Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành.
- Phối hợp chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua, xây dựng hệ thống tiêu chí thi đua và cách đánh giá kết quả thi đua trong nhà trường.
- Nhà trường và Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ -viên chức, Hội nghị dân chủ, nhằm phát huy tốt trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết tập thể:
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”.Tổ chức tổng kết 5 năm phong trào“Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”.
- Vận động CB-GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dậy. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, xây dựng kế hoạch phối hợp công tác giữa Công đoàn với chuyên môn, thống nhất chương trình hoạt động nhằm thực hiên tốt chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
- Tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .
- Phối hợp tổ chức việc thực hiên yêu cầu của cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương- Trách nhiệm”, cuộc vận động “Dân số - Kế hoạch hoá gia đình”,Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá”, cuộc vận động XHHGD…
- Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Phối hợp chỉ đạo tốt cuộc vận động quyên góp ủng hộ các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
3. Phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGV, NV, nâng cao vị trí xã hội của nhà giáo.
- Nhà trường và Công đoàn cần có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần cho các bộ, đoàn viên. Khuyến khích các hoạt động có tính sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức hoạt động như gặp mặt dâu rể, chúc thọ cha mẹ cao tuổi, thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo thương binh, gia đình chính sách trong trường, chăm lo lễ tết…cho đoàn viên, tổ chức thăm quan nghiên cứu học tập trong và ngoài huyện …
- Tiếp tục chủ trương vận động ủng hộ vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện của huyện, thành phố phát động.
- Phối hợp tổ chức các giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông ,trong CBGV và HS toàn trường, và đặc biệt là phong trào khiêu vũ do công đoàn huyện phát động nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, rèn luyện sức khoẻ cán bộ, giáo viên.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với CBGV-NV, chính sách đối với cán bộ giáo viên Đảm bảo thực hiện đúng chế độ nâng lương, chế độ nghỉ dưỡng sức, chế độ thai sản, BHXH, BHYT cho CBGV, NV.
        - Tổ chức thăm và tặng quà một số học sinh còn khó khăn nhân dịp tết.
        4. chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong năm học2013-2014:
-tập thể:
               +Chi bộ trong sạch vững mạnh
               +Tập thể lao động tiên tiến
                  +Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
               + Chi đoàn vững mạnh
               + Liên đội mạnh xuất sắc.
-Cá nhân:
               +CST ĐCS : Từ 1 đến 2 đ/c.
               +L ĐTT : Từ 3 đến 6 đ/c
               +Thi giáo viên giỏi cấp huyện phấn đấu có giải ba trở lên.
               + Các cuộc thi khác tham gia đầy đủ và phấn đấu có giải.
-Phấn đấu chất lượng giáo dục học sinh như sau :
        +Được lên lớp thẳng đạt tỉ lệ trên: 98,0%  .chuyển lớp đạt :99,6%.chuyển   cấp:45/45 đạt 100%.
         + Học sinh giỏi đạt tỉ lệ :36-38% 
         + Học sinh tiên tiến đạt tỉ lệ : 36%
       + Thi học sinh giỏi phấn đấu có giải nhất cấp huyện.
       5. Tổ chức thực hiện
- Nhà trường và Công đoàn  có trách nhiệm thực hiện tốt cam kết phối hợp này
- Giao cho ban chấp hành công đoàn  xây dựng nội dung chương trình công tác cụ thể và hướng dẫn các tổ nhóm thực hiện tốt cam kết kế hoạch trên.
 
TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch
 
 
 
   
Kiều Thị Thuận
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Phạm mạnh Tạo   
 
 
Các tin tiếp theo
  • QUYẾT ĐỊNH 16/2008 NGÀY 16/4/2008 (22h:41 | 20/09/2013)
  • THÔNG TƯ 28/2009 NGÀY 21/10/2009 (21h:43 | 20/09/2013)
  • (8h:5 | 26/11/2012)

  • Trường tiểu học Xuân Phú
    Ðơn vị thiết kế: Công ty