Trang chủ Giới thiệu Danh sách cán bộ GV Văn bản pháp quy Lịch công tác


Ðang có 1 khách
Bạn là
Ðã có 41338 lượt truy cập
Không có trao đổi trực tuyến nào
Kế hoạch năm học 2012-2013  (15h:39 | 16/04/2013)

 
 PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
 
TRƯỜNG TH VÕNG XUYÊN A

 

Số: 01/ KH-THVXA
 kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ
năm học 2012 - 2013
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Võng Xuyên, ngày 15  tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2012-2013
                                                       
 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕNG XUYÊN A – PHÚC THỌ - HÀ NỘI
 
Căn cứ Chỉ thị số Số:  2737 /CT - BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013;
Căn cứ Quyết định Số: 5602 /TB-SGD&ĐT ngày 6 tháng 7 năm 2012 của thông báo Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
          Căn cứ hướng dẫn số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với Giáo dục Tiểu học;
          Căn cứ vào Hướng dẫn số: 8355 /SGD&ĐT-TH  ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học.              
Căn cứ vào Hướng dẫn Số: 163 /KH-GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học của phòng GD&ĐT Phúc Thọ  ngày 29 tháng 8 năm 2012;
   
           Căn cứ vào kết quả thực tế đạt được về chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Võng Xuyên A trong năm học 2011 – 2012;
          Căn cứ vào Đề án phát triển giáo dục của huyện Phúc Thọ giai đoạn 2010-2015;
           Trường Tiểu học Võng Xuyên A xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:
                         A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1/ Thuận lợi.
           Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV;  một năm học tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội đối với ngành giáo dục cả về tinh thần và vật chất.
          Đội ngũ giáo viên của  nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
           Đảng uỷ - UBND xã quan tâm xây dựng và hoàn thiện phòng học chức năng, bếp ăn bán trú, các công trình phụ trợ tạo điều kiện cho giáo viên cán bộ công nhân viên và học sinh được làm việc và học trong phòng học kiên cố có đủ ánh sáng và đảm bảo vệ sinh lớp học.
          Phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học của con em mình.
2/ Khó khăn
           Một số học sinh chưa chăm học, phần lớn nhân dân vẫn dựa vào thu nhập chủ yếu là thuần nông.
          Một số PHHS chưa thấy được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, BHTT để bảo vệ sức khoẻ cho con em mình.
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm học 2012 – 2013 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV Trường Tiểu học Võng Xuyên A xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cáccuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
NHIỆM VỤ  CỤ THỂ
I/ Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động  và phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Tiếp tục thực hiện chỉ thị 06/CT-TW ngày 7/11/2006của Bộ Chính trị và chỉ thị 2516/CT-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị trên  một cách cụ thể với yêu cầu đặc thù của nhà trường, gắn với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “ nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”. Coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm và thiếu gương mẫu trong đạo đức nghề nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh.
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
          Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục và xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.
          Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.
          Thực hiện nghiêm túc giảng dạy có chất lượng, hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh”.
Tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Hướng dẫn để khuyến khích học sinh chủ động tham gia tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.
Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho học sinh lớp 5 trước khi ra trường.
 
II/ Thực hiện kế hoạch dạy-học và các hoạt động giáo dục.
 
1.Về hoạt động dạy học:
 
1.1.Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục:   
          Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
          Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình và SGK mới và  hướng dẫn số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với Giáo dục Tiểu học;   Hướng dẫn số: 8355 /SGD&ĐT-TH  ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học; Hướng dẫn Số: 163 /KH-GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học của phòng GD&ĐT Phúc Thọ  ngày 29 tháng 8 năm 2012;
                  
Chỉ đạo dạy 2 buổi/tuần nghiêm túc ở tất cả các lớp học, tổ chức cho học sinh khối 1, 2 ăn ở bán trú từ tháng 10  theo hướng dẫn công văn  số:  8705/ SGD&ĐT-TH V/v  Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ngày 3 tháng 9 năm 2009 của Sở GD&ĐT.Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới hình thức tổ chức dạy buổi thức 2 phù hợp với nhu cầu của học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp,  không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh của lớp mình phụ trách (kể cả các ngày nghỉ).
Chỉ đạo dạy Ngoại ngữ và tin học theo hướng dẫn số 298/SGD&ĐT-TH ngày 25/8/2008 và công văn số 8719/SGD&ĐT- TH ngày 04/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo
          Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường.
 
1.2. Tập  trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy-học:
          Giúp học sinh nắm vững bài giảng ngay trên lớp ở từng môn học.
          Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học ở tất cả các phân môn, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở từng lớp.
          Khẳng định nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày.
Tập trung chỉ đạo dạy-học và tổ chức các hoạt động đối với học sinh lớp 1.
 
                             Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng bài. Kế hoạch dạy - học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, tránh dạy học sinh nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Các tổ khối chuyên môn xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để  mỗi giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học. 
Quan tâm tổ chức chỉ đạo dạy và học, tăng cường bồi dưỡng giáo viên trong từng tổ khối chuyên môn  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Triển khai áp dụng  phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” khi đã được Sở và Phòng giáo dục tập huấn có hiệu quả.
1.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
Tiếp tục  cho giáo viên học tập lại Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/9/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.
Chỉ đạo sát sao, nghiêm túc khảo sát chất lượng đầu năm ở khối 2, 3, 4, 5 theo đúng quy chế, thực chất để nắm bắt chất lượng thành phân nhóm, điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Đổi mới nhận thức về nhận xét và đánh giá hạnh kiểm phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ. Việc giáo dục đạo đức học sinh phải đồng thời gắn  với việc dạy văn hóa và các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường.
Tổ chức, chỉ đạo nghiêm túc các lần kiểm tra định kì, các môn đánh giá bằng điểm số đúng qui chế; ra đề chính xác, đảm bảo đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng theo qui định của Bộ, phù hợp với trình độ học sinh. Quản lý  việc kiểm tra định kỳ cuối kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh.  Kiểm tra định kỳ và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (c«ng v¨n sè 5276/BGD §T-GDTH ngµy 25/5/07.)
Chỉ tiêu được xây dựng phải có tính khả thi, dựa trên chất lượng thật ở các lớp (không chạy theo thành tích, không thả nổi việc dạy - học của giáo viên - học sinh).
Kết quả  các  môn đánh giá bằng điểm số năm học 2011 - 2012:
 
 
Khối
 lớp
Sĩ số
 HS
Số bài
 KT
 
Môn toán
 
Điểm 1 + 2
Điểm 3 + 4
Điểm 5 + 6
Điểm 7 + 8
Điểm 9 + 10
 
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
 
1
 
172
 
171
 
2
 
1.17
 
3
 
1.75
 
9
 
5.26
 
32
 
18.7
 
125
 
73.1
 
2
 
161
 
161
 
0
 
0
 
1
 
0.62
 
8
 
4.97
 
22
 
13.7
 
130
 
80.7
 
3
 
152
 
152
 
0
 
0
 
0
 
0
 
10
 
6.58
 
37
 
24.3
 
105
 
69.1
 
4
 
151
 
151
 
0
 
0
 
0
 
0
 
15
 
9.93
 
28
 
18.5
 
108
 
71.5
 
5
 
122
 
122
 
0
 
0
 
0
 
0
 
14
 
11.5
 
22
 
18
 
86
 
70.5
 
T. Sè
 
758
 
757
 
2
 
0.26
 
4
 
0.53
 
56
 
7.4
 
141
 
18.6
 
554
 
73.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối lớp
Sĩ số HS
Số bài KT
 
Môn Tiếng Việt
 
Điểm 1 + 2
Điểm 3 + 4
Điểm 5 + 6
Điểm 7 + 8
Điểm 9 + 10
 
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
 
1
 
172
 
171
 
1
 
0.58
 
4
 
2.34
 
12
 
7.02
 
36
 
21.1
 
118
 
69
 
2
 
161
 
161
 
0
 
0
 
1
 
0.62
 
14
 
8.7
 
52
 
32.3
 
94
 
58.4
 
3
 
152
 
152
 
0
 
0
 
0
 
0
 
19
 
12.5
 
48
 
31.6
 
85
 
55.9
 
4
 
151
 
151
 
0
 
0
 
0
 
0
 
4
 
2.65
 
60
 
39.7
 
87
 
57.6
 
5
 
122
 
122
 
0
 
0
 
0
 
0
 
3
 
2.46
 
41
 
33.6
 
78
 
63.9
 
T. Sè
 
758
 
757
 
1
 
0.13
 
5
 
0.66
 
52
 
6.87
 
237
 
31.3
 
462
 
61
 
Khối
 
Số HS
 
Khoa học
 
 
Khối
 
Số HS
 
Khối
 
Số HS
 
 
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 
 
4
 
151
 
78
 
51.7
 
41
 
27.2
 
32
 
21.2
0
0
 
 
5
122
72
59
35
28.7
15
12.3
 
 
 
 
Céng
273
150
54.9
76
27.8
47
17.2
 
 
 
 
Khối
 
Số HS
 
Lịch sử  + Đia lý
 
 
Giỏi
 
 
Khá
 
 
 
TB
 
 
Yếu
 
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 
 
4
 
151
 
80
 
53
 
47
 
31.1
 
24
 
15.9
0
0
 
 
5
122
74
60.7
32
26.2
16
13.1
 
 
 
 
Cộng
273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các môn đánh giá bằng nhận xét
 
 
Khối
 
Số HS
 
TNXH
 
 
A+
 
A
 
B
 
SL
%
SL
%
SL
%
 
 
1
172
50
29.1
122
70.9
 
 
 
 
2
161
41
25.5
120
74.5
 
 
 
 
3
152
40
26.3
112
73.7
 
 
 
 
Cộng
 

Giỏi

 
Khá
 
T. Bình
 
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 
4
152
 
78
 
51.3
 
44
 
28.9
 
30
 
19.7
 
0
0
 
5
153
91
 
59.5
44
 
28.8
18
 
11.8
 
0
0
 
Céng
305
169
 
55.4
88
 
28.9
48
 
15.7
 
0
0

 
Khối
 
Số HS
 
Lịch sử  + Đia lý
 
Giỏi
 
Khá
 
T. Bình
 
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 
4
152
 
82
 
53.9
 
50
 
32.9
 
20
 
13.1
0
0
 
5
153
93
 
60.8
41
 
26.8
19
 
12.4
0
0
 
Céng
305
175
 
57.4
91
 
29.8
39
 
12.7
0
0
 
 Các môn đánh giá bằng nhận xét

 
Khối
 
Số HS
 
TNXH
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
 
1
146
54
37
92
63
 
0
 
2
170
50
29.4
120
70.6
 
0
 
3
160
56
35
104
65
 
0
 
Céng
476
160
33.6
316
66.4
 
0

 
Khối
 
Số HS
 
Thủ công ( KT)
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
1
146
54
 
37
92
 
63
 
0
2
170
50
 
29.4
120
 
70.6
 
0
3
160
60
 
37.5
100
 
62.5
 
0
4
152
52
 
34.2
100
 
65.8
 
0
5
153
53
 
34.6
100
 
65.4
 
0
 
Cộng
781
269
 
34.4
512
 
65.6
 
0
 
Khối
 
Số HS
 
Thể dục
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
1
146
46
 
31.5
100
 
68.5
 
0
2
170
70
 
41.2
100
 
58.8
 
0
3
160
51
 
31.9
109
 
68.1
 
0
4
152
52
 
34.2
100
 
65.8
 
0
5
153
63
 
41.2
90
 
58.8
 
0
 
Cộng
 
781
282
 
36.1
499
 
63.9
 
0
 
Khối
 
Số HS
Mỹ thuât
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
1
146
44
 
30.1
102
 
69.9
 
0
2
170
45
 
26.5
125
 
73.5
 
0
3
160
60
 
37.5
100
 
62.5
 
0
4
152
45
 
29.6
107
 
70.4
 
0
5
153
40
 
26.1
113
 
73.9
 
0
 
Cộng
 
781
234
 
30
547
 
70
 
0
 
Khối
 
Số HS
 
Âm nhạc
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
1
146
46
 
31.5
100
 
68.5
 
0
2
170
50
 
29.4
120
 
70.6
 
0
3
160
60
 
37.5
100
 
62.5
 
0
4
152
42
 
27.6
110
 
72.4
 
0
5
153
43
 
28.1
110
 
71.9
 
0
 
Cộng
 
781
241
 
30.9
540
 
69.1
 
0
 
Khối
 
Số HS
 
Đạo đức
 
A+
 
A
 
B
SL
%
SL
%
SL
%
1
146
64
 
43.8
82
 
56.2
 
0
2
170
70
 
41.2
100
 
58.8
 
0
3
160
81
 
50.6
79
 
49.4
 
0
4
152
80
 
52.6
72
 
47.4
 
0
5
153
73
 
47.7
80
 
52.3
 
0
 
Cộng
 
781
368
 
47.1
413
 
52.9
 
0
Kết quả xếp loại  Hạnh kiểm năm học 2011 – 2012
 
Khối
Số học sinh
TH đầy đủ
TH chưa đầy đủ
SL
%
SL
%
1
172
172
100
0
0
2
161
161
100
0
0
3
152
152
100
0
0
4
 
151
 
151
100
0
0
5
122
122
100
0
0
Tổng
2.2    Chỉ tiêu phấn đấu về Văn hóa
 Tổng số
G
 
K
 
TB
 
Y
 
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
781
434
55.6
200
25.6
142
18.2
4
0.51
 
 
 
 
 
 
Các cuộc thi
Kết quả
Thi TDTT cấp TP
Có 2 học sinh đi thi cấp thành phố
Thi olim pic Tiếng anh cấp TP
1 Giải nhất cấp TP
Thi olim pic Tiếng anh cấp huyện
7 giải ( Nhất: 2; Nhì: 2; Ba: 1; KK: 2)
Giải toán qua mạng cấp thành phố
2 Giải Khuyến khích 
Giải toán qua mạng cấp huyện
10 giải  ( Nhất: 2; Nhì: 2; Ba: 2; KK: 4)
Viết chữ đẹp cấp huyện
20 giải(3 nhất, 9 nhì,
 3 giải ba, 3 KK, 2 công nhận)
Thi giao lưu HSG cấp huyện
50 giải ( 5 nhất, 14 nhì, 16 ba, 8KK, CN: 7)
Thi TDTT cấp huyện
11 giải ( 8 nhất, 3 nhì)
 
 
* Tỉ lệ lên lớp 1, 2, 3, 4:  623/623 = 99,5% , Chuyển cấp: 153/153= 100%
* Tỉ lệ HS lưu ban: 4 = 0,5%
b/ Biện pháp.
      Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
     Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình và SGK mới và 
    Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày đối với lớp 1, 2, 3, 4, 5 để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.
          Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và  Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giảm tải). Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục tổ chức tốt các chuyên đề về dạy - học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình và SGK mới và  Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp.
          Tăng cường xây dựng tủ sách dùng chung nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách có thể thuê hoặc mượn, đồng thời giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách để có thể sử dụng trong nhiều năm. Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa.           Tăng cường công tác chỉ đạo các tổ, khối chuyên môn dổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo và Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học; thảo luận và thống nhất phương pháp giảng dạy nhất là những bài khó, còn nhiều ý kiến tranh luận.
          Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Khuyến khích sử dụng  phần mềm dạy học, thiết bị điện tử  phục vụ việc dạy và học hưởng ứng tốt “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Dạy học”        
 Tiếp tục đổi mới nhận thức về nhận xét và đánh giá hạnh kiểm phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ. Việc giáo dục đạo đức học sinh phải đồng thời gắn  với việc dạy văn hóa và các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường.
Đánh giá xếp loại học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, việc kiểm tra, đánh giá góp phần làm giảm sự học tập quá tải ở học sinh, đặc biệt là các môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý theo tinh thần phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo, giảm yêu cầu học sinh học thuộc lòng nhiều, nhớ nhiều sự kiện. Cần đánh giá theo tiêu chí và chứng cứ với hình thức đánh giá phù hợp, cho điểm theo quy định, động viên học sinh học tập tốt, không lạm dụng các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm. Cụ thể: Thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/9/2009 của Bộ GD & ĐT về việc Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD & ĐT về Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn         
Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỉ cương trong nhà trường, ra vào lớp đúng giờ. Thực hiện nghiêm túc dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất, báo cáo thực chất.
            Thành lập ban thẩm định chất lượng để kiểm tra đánh giá chất lượng Dạy và Học thực chất, ban thẩm định hoạt động phải có chất lươợng, tránh hình thức dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng. Kiểm tra qui chế chuyên môn, việc giảng dạy của giáo viên theo hình thức (không báo trước) để uốn nắn góp ý giáo viên dạy nghiêm túc, đúng quy chế.             
          Phân công giáo viên dựa trên năng lực sở trường và khả năng hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, điều kiện thực tế của từng giáo viên.
          Chú trọng bồi dưỡng học sinh yếu, học sinh giỏi ở tất cả các khối lớp, lựa chọn những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng dạy cho các đối tượng học sinh này. Giảm số lượng học sinh yếu ngồi nhầm lớp, nâng cao uy tín và tạo niềm tin đối với lãnh đạo địa phương và PHHS.
           Tổ chức chuyên đề sử dụng SGK, vở bài tập, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chủ động nắm bắt PPDH mới, tạo hứng thú cho HS trong mỗi giờ học, tích cực hoá, cá biệt hoá hoạt động học tập của HS, giúp HS chiếm lĩnh tri thức vững chắc.
           Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra giáo viên dạy đủ đúng chương trình. Thực hiện chương trình linh hoạt, phù hợp với đặc điểm HS từng khối lớp theo đúng công văn 5842/ BGD ĐT-VP  ngày 1/9/2011.
          Yêu cầu giáo viên soạn giáo án mới 100%, đổi mới cách soạn phù hợp với lớp dạy, từng đối tượng HS; tránh soạn theo hình thức, máy móc, không sáng tạo trong từng tiết dạy, môn dạy.
          Tổ chức cho giáo viên được dự các tiết dạy chuyên đề, hoạt động ngoại khoá bằng việc đưa công nghệ thông tin vào áp dụng thực tế trong bài dạy, bài soạn. Hướng dẫn 100% giáo viên được soạn bài dựa trên phần mềm giáo án điện tử (Power point).
1.4.Tổ chức các kỳ thi trong năm học :
* Giáo viên:
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp; chọn giáo viên tiêu biểu tham gia thi cấp huyện và phấn đấu có giáo viên được tham dự thi cấp Thành phố và đạt giải ba.
- Thi Đồ dùng dạy học cấp trường, chọn sản phẩm đạt giải đi thi cấp huyện( nếu huyện tổ chức thi)
* Học sinh:
Tổ chức giao lưu học sinh giỏi khối 2,3 cấp trường, chọn đội tuyển đi thi cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
-  Thi viết chữ đẹp ở tất cả các khối lớp cấp trường; chọn cử đội tuyển tham gia thi cấp huyện cấp huyện.
- Tham gia thi giải toán, thi  Anh trên trên internet theo kế hoạch của ngành( phấn đấu  đạt ít nhất 5 giải cấp huyện môn Toán, 2 giải cấp huyện môn Tiếng anh; trong đó có 1 giải nhất; cấp thành phố 2 giải từ giải ba trở lên)
- Thi rèn chữ, giữ vở giữa các khối lớp với nhau để công nhận trong trường; từ đó đề nghị Phòng giáo dục về kiểm tra trường để công nhận trường đạt  phong trào vở sạch chữ đẹp cấp huyện.
- Thi Ô lim pic tiếng Anh cấp trường, chọn đội tuyển tham gia thi cấp huyện phấn đấu có học sinh được tham gia thi  cấp Thành phố.
- Tổ chức  thi tìm hiểu an toàn giao thông  cấp trường để giáo dục cho học sinh về ý thức chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường.
- Tổ chức  thi giải toán trên internet cho tất cả các khối lớp; phát động học sinh tham gia tự luyện từ tuần đầu tháng 9.
                    
          Tổ chức Hội khoẻ Phù đổng cấp trường, chọn đội tuyển đi thi cấp huyện lọt vào đi thi cấp Thành phố.
          Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 1,2, 3, 4, 5.          
 
2.Về các hoạt động giáo dục khác:
 
2.1.Về hoạt động giáo dục đạo đức
Thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua diễn đàn thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lồng ghép vào các chủ đề trong chương trình giảng dạy và gắn với cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; Thực hiện tốt kế hoạch 3842/KH-GD&ĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh.
     Giúp các em có những kĩ  năng giao tiếp, ứng xử theo hướng chuẩn mực hành vi đạo đức và biết thực hiện các hành vi đó trong các tình huống đơn giản của cuộc sống.
     Giáo dục học sinh có lối sống lành mạnh văn minh, thực hiện nghiêm nội quy của nhà trường, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh.
     Học sinh lễ phép chào hỏi thầy cô, khách khi đến trường, đoàn kết với bạn, giúp nhau cùng tiến bộ.
          III/ Thực hiện Chương trình, sách, thiết bị giáo dục.
 
1. Chương trình:
1.1.Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học; Hướng dẫn số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với Giáo dục Tiểu học;. Thực hiên công văn số 5842/BGD-ĐT-VP ngày 1/9/2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông Theo hướng dẫn của Bộ, việc điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.
-Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng cơ bản theo đúng “Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình”. Tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Quyền và bổn phận trẻ em; Bình đẳng giới; An toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS... vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.
1.2. Dạy Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Sách giáo khoa:
Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD & ĐT; tăng cường xây dựng tủ sách dùng chung nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách có thể thuê hoặc mượn, đồng thời giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách để có thể sử dụng trong nhiều năm. Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường. Tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.
 
3. Thiết bị dạy học:
Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu qui định tại Thông tư số 15/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 16/7/2009 của Bộ GD & ĐT. Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5893/BGD ĐT-CSVC ngày 06/9/2011.
Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức), hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
 
           IV/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:                 
Công tác đội ngũ.        Tổng số GV - CBCNV có:  46, trong đó:
- Quản lí: 3                           Trình độ          Đại học: 03    
- Nhân viên: 8                       Trình độ          Đại học: 01     Cao đẳng : 03
                                                                     TC: 2    SC: 02
- Giáo viên Văn hoá ( biên chế):   25    Trình độ : Đại học:    12  Cao đẳng : 11 THSP: 2;  Trong đó 1 giáo viên làm TPT;
Giáo viên Văn hoá ( HĐ): 3 Trình độ : Đại học:    1  Cao đẳng : 1   THSP: 1
-  Giáo viên Âm nhạc : 2     Đại học:     2
-  Giáo viên MT : 2     Đại học:     1     Cao đẳng : 01 
Giáo viên Thể dục :1            Cao đẳng : 01
Giáo viên Tin học : 0            
Giáo viên Anh văn : 02          Cao đẳng : 02  ( 1 BC; 1 HĐ)
 
          Thường xuyên quan và bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho Giáo viên, cán bộ công nhân viên thực sự có lập trường tư tưởng kiên định, không dao động; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, chấp hành gương mẫu chủ trương chính sách , pháp luật của Đảng và nhà nước.
          Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. 
         Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp  giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ/BGD-ĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là tiêu chí để giáo viên tự đánh giá và phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo đồng thời là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua. 
         Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.
         Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong năm học và trong hè theo kế hoạch bồi dưỡng của Bộ.
Triển khai  và quán triệt nhiệm vụ năm học mới của Bộ - Sở - Phòng giáo dục năm học 2012-2013 đến 100% giáo viên cán bộ công nhân viên chức để mỗi thành viên trong hội đồng xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong năm học, từ đó có hướng phấn đấu rèn luyện xây dựng kế hoạch cá nhân có tính khả thi.
          Tổ chức cho toàn bộ giáo viên học tập quy chế chuyên môn; thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn của ngành . Tham gia tích cực cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động
“ Hai không’’ : “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp; nói không với thu chi tài chính sai nguyên tắc và dạy thêm trái quy định.”
          Tổ chức cho giáo viên học tập Quyết định số 14/ 2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/5/2007 Quyết định Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ sở để xét giáo viên dạy giỏi, đồng thời là tiêu chí để mỗi giáo viên tự đánh giá và phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo;
     “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.”       
 Thực hiện hiện tốt quy chế dân chủ, điều lệ trươờng tiểu học, xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm.
 Chỉ đạo có hiệu quả 10 chuyên đề cấp trường, thông qua đó giúp giáo viên linh hoạt sáng tạo trong việc áp dụng phương pháp dạy học mới một cách nhuần nhuyễn.
  Ban giám hiệu tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; hình thức “ không báo trước”.
  Xây dựng các giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm nòng cốt trong mỗi tổ khối chuyên môn để chỉ đạo và thực sự là điển hình tiên tiến trong tổ khối chuyên môn.
 
V/ Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học  đầu tư cơ sở vật chất.
1/ Mục tiêu.
          Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
          Củng cố, duy trì giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.
          Nâng cao chất lượng GDTH, chống mù chữ, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.
          Đảm bảo số lượng học sinh theo chỉ tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục.
          Vận động tối đa và tạo mọi cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi ra lớp. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang cơ nhỡ với kế hoạch dạy học và thời khóa biểu phù hợp.
  
                Tổng số: 22 lớp với 776 học sinh, chia ra:
 
Lớp 1
4 lớp
146 học sinh
Lớp 1
5 lớp
170 học sinh
Lớp 3
5 lớp
160 học sinh
Lớp 4
4 lớp
152 học sinh
Lớp 5
4 lớp
153 học sinh
Cộng
22lớp
781 học sinh
      
 Trong đó học sinh khuyết tật hoà nhập:
 
Loại học sinh
Tổng số
Chia ra
 
 
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Khuyết tật
4
2
1
0
1
 
Nữ
 
1
 
 
 
 
 
2/ Biện pháp
     Tham mưu với UBND xã ra các quyết định thành lập ban chỉ đạo PCGDTH đúng độ tuổi và có kế hoạch chỉ đạo sâu sát việc điều tra PCGDTH đúng quy trình. Kiểm tra đôn đốc các đồng chí phụ trách công tác PCGDTH để cùng giáo viên chủ nhiệm tiến hành điều tra học sinh ở các cụm dân cư.
     Quản lí chặt chẽ các loại hồ sơ sổ sách, ghi chép khoa học, cập nhật kịp thời. Triển khai phần mềm quản lí  PCGD hiệu quả.
Tổ chức kiểm tra lại trường đạt chuẩn giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2003 (theo tiêu chuẩn của giai đoạn 1996-2000) để đề nghị Sở GD-ĐT kiểm tra công nhận theo chuẩn mức 2.
V.  Đổi mới công tác quản lý.
          1-  Công tác thanh tra, kiểm tra.
          Thường xuyên thanh tra, kiểm tra theo hình thức “ không báo trước” về hoạt động Dạy và học của giáo viên, học sinh; chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp dạy, phát hiện kịp thời những trư­ờng hợp dạy sai kiến thức cơ bản, sai theo PPCT, thời khoá biểu đã lên, xử lý nghiêm những trường hợp tự ý đổi tiết dạy không báo và xin phép Ban giám hiệu. Thanh tra công tác chỉ đạo của các tổ trưởng chuyên môn trong việc điều hành tổ chuyên môn theo đúng điều lệ trường tiểu học.
         Thực hiện tiếp tục kiểm định chất lượng giáo dục vào nền nếp.
          Kiểm tra đánh giá việc dạy của giáo viên thông qua  kiểm tra các đợt  kiểm tra định kỳ trong năm học, từ đó làm căn cứ để đánh giá thi đua giáo viên trong năm học. Chỉ đạo các tổ kiểm tra chéo về thực hiện quy chế chuyên môn, các đợt kiểm tra định kỳ, thi học sinh giỏi, vở sạch chữ đẹp cấp trư­ờng đảm bảo khách quan và hiệu quả.
          Các chỉ tiêu cụ thể:
+ Thanh tra theo chuyên đề ( không báo trư­ớc ) 100% giáo viên.
+ Thanh tra toàn diện giáo viên  1/2giáo viên.
+ Thanh tra 100% hồ sơ tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên.
Thực hiện việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ giáo dục.
2- Công tác thi đua khen thưởng.
          - Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "hai không" của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, đánh giá thi đua phải công bằng, khách quan, kết quả thi đua phải có tác dụng tích cực nhằm động viên và thúc đẩy phong trào.
·        Đăng ký thi đua 
-  Tr­ường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố.
-  Tổ tiên tiến cấp huyện: Tổ  4, 5.
-   Chiến sỹ Thi đua cấp Thành phố: 01
     -   Chiến sỹ Thi đua cấp huyện: 5
     - Lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện: 14
     -   Giáo viên giỏi cấp trường: 10
3- Công tác quản lý và chỉ đạo:
a/ Công tác xây dựng kế hoạch
         Phát động và thực hiện sâu rộng cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch và “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – Không vi phạm đạo đức nhà giáo và không để học sinh không đạt chuẩn lên lớp”;
            Tiếp tục đổi mới công tác quảnlý, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương trong quản lý, ýthực chất trong đánh giá, hiệu quả trong công tác”; thực hiện đúng chế độ thu chi, tuyển sinh theo quy định. Chống dạy thêm tràn lan và ép buộc học sinh học thêm ở tiểu học dưới mọi hình thức. Thực hiện “ Ba công khai” và “Bốn kiểm tra” theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
          Thực hiện việc bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên để thực hiện tốt việc dạy học và giáo dục học sinh.
Nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành giáo dục, xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của tr­ường, kế hoạch phải có tính khả thi, cụ thể hoá mục tiêu phấn đấu trong cả năm học, xác định rõ biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Kế hoạch được xây dựng thông qua sự đóng góp ý kiến, tham luận, tập trung trí tuệ của Ban lãnh đạo, giáo viên - cán bộ công nhân viên trong nhà trường.
          Ban giám hiệu ( HT, PHT ), trưởng các đoàn thể có kế hoạch tuần, tháng, cụ thể rõ ràng, biện pháp chỉ đạo sát thực, linh hoạt với tình hình thực tế. Hàng tháng các đồng chí TTCM, Bí thư Đoàn, TPT Đội báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn cho đồng chí PHT phụ trách vào ngày 24 của tháng; các đồng chí PHT báo cáo các công việc thực hiện được đồng chí Hiệu trưởng được giao vào  ngày 25 tháng. Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện công việc trong tháng và kế hoạch tháng sau cho Phòng GD&Đt vào 26 đến 28 hàng tháng.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên, quản lý phổ cập giỏo dục Tiểu học đúng độ tuổi, dạy học môn toán và tiếng Việt. Tăng cường tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt. Duy trì các báo cáo ở các tổ chuyên môn đều qua hộp thư điện tử của trường.
Đặc biệt duy trì quản trị WEBSITE của trường cập nhật tin tức mới nhất và thường xuyên các hoạt động của nhà trường để giáo viên và PHHS nắm được  kế hoạch, chủ trương và tình hình hoạt động Dạy và học của nhà trường.
Thu, chi các khoản trong năm học thực hiện đúng luật dựa trên các văn bản h­ướng dẫn của cấp trên; các khoản thu đều phải thống nhất thông qua Thường trực hội cha mẹ học sinh và thông qua hội nghị PHHS, sau đó làm tờ trình xin phép ý kiến chỉ đạo của UBND xã mới đ­ược tiến hành thu, chi theo luật ngân sách, công khai rõ ràng trong hội đồng sự phạm nhà tr­ường.
 Đối với giáo viên:
 Giáo án (bài soạn);
 Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;
 Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
 Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội);
  Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.
Chỉ đạo giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi  cấp Huyện, Thành phố soạn, dạy bằng giáo án điện tử ( phần mềm Powerpoint) nghiêm túc đạt hiệu quả cao.
Hàng tuần đồng chí Phó Hiệu trư­ởng (Phụ trách chuyên môn) ký duyệt chương trình, phát hiện và chỉ đạo giáo viên lên chương trình đúng theo hướng dẫn phân phối chương trình của Bộ. Chấm  dứt  việc  lên  chương trình sai  theo
hư­ớng dẫn, quy định của Bộ.
b/ Cơ sở vật chất
Tham m­ưu với lãnh đạo địa phương cùng PHHS chăm lo tu bổ cơ sở vật chất,  xây nhà hiệu bộ,  bếp ăn bán trú cho học sinh đảm bảo theo đúng quy định của trường chuẩn quốc gia.
          Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong địa phư­ơng, tuyên truyền tới các bậc PHHS quan tâm tới công tác giáo dục ở địa phương.
          Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng các thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có để xác định số lượng thiết bị tối thiểu cần mua sắm bổ sung. Tổ chức bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả.
          Quan tâm tới việc mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy trên lớp của giáo viên. Củng cố phòng th­ư viện, tủ sách dùng chung cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em có sách để đọc, để học. Chỉ đạo quyết liệt và nghiêm cấm việc giáo viên tự ý mua sách giáo khoa, ĐDDH, sách tham khảo ngoài luồng; tất cả sách giáo khoa, ĐDDH, sách tham khảo đều mua và lấy tại Phòng GD & ĐT để phục vụ  cho học sinh.
          Xây dựng khung cảnh sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp, văn minh.        Phân công cán bộ làm công tác Thiết bị thư viện bảo quản và hướng dẫn giáo viên sử dụng tốt các bộ đồ dùng dạy học hiện có, sáng tạo trong công việc, phân loại ĐDDH theo từng bộ môn, từng lớp để giáo viên tiện sử dụng khi lên lớp, tăng cư­ờng công tác kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ dạy trên lớp, kiểm tra việc việc ghi chép cập nhật của cán bộ phụ trách công tác Thiết bị thư­  viện trong việc theo dõi  giáo viên mượn ĐDDH.
4/ Công tác giao ban, thông tin hai chiều, hội họp, tổ chức chuyên đề:
          Tăng cường nền nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc giờ giấc họp hành (tổ, đoàn thể,  hội đồng sư­ phạm), báo cáo chính xác, kịp thời theo quy định.
          Nghỉ phải viết giấy xin phép, không được tự ý nghỉ, đổi giờ tuỳ tiện ( Thủ trưởng đơn vị  đồng  ý mới được nghỉ)
           Giao ban:
-  Lãnh đạo vào 16 h thứ sáu hàng tuần, đánh giá sơ kết tuần và triển khai kế hoạch tuần sau(TP: BGH, CTCĐ, Bí thư Đoàn, TPT); Giao ban lónh đạo mở rộng vào 16h tuần 2 và tuần 4 hàng tháng(gồm BGH, CTCĐ, Bí thư Đoàn, TPT, TTCM, TTVP)
- Các TTCM điều hành họp tổ 2 lần/tháng theo đúng điều lệ.
VI.  Các mốc thời gian chỉ đạo trong năm học 2012-2013
 
       Tháng 9 / 2012
-  Tổ chức khai giảng năm học mới: “ Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến tr­ường” vui vẻ, phấn khởi, trang trọng; phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11; Báo cáo sau khai giảng.
- ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong hội đồng.
- Xây dựng nội quy, lề lối làm việc.
- Phát động thi giải toán qua mạng internet toàn trường.
- Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm học 2012- 2013 duyệt tại PGD.
- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm khối 2-5: ra đề, coi, chấm đúng quy chế, nghiêm túc.
- Họp PHHS thống nhất các khoản đóng góp đầu năm học; làm tờ trình thống nhất tổ chức các lớp học 2 buổi / ngày gửi UBND xã  và PGD - ĐT duyệt.
- Hoàn thiện Thời khoá biểu và kiểm tra quy chế chuyên môn, công tác phát hành sách theo đúng luồng.
- Hoàn thành và nộp các báo cáo về phân công chuyên môn về PGD - ĐT.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục tiểu học, vào sổ đăng bộ, sổ phổ cập chính xác.
- Đại hội chi đoàn - kiện toàn Ban chấp hành chi đoàn năm học 2012 - 2013.
- Kiện toàn ban chỉ huy các chi đội năm học 2012-2013
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng "an toàn giao thông cho học sinh", cho học sinh kí cam kết thực hiện tốt Luật giao thông.
 - Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động "phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh: chương trình y tế học đường, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh theo định kỳ.
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường, cấp tổ
- Hoàn thiện hồ sơ PCGDTH, đón đoàn kiểm tra PCGDTH cấp Huyện
 
        Tháng10  / 2012
- Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động của ngành.
-  Hội giảng - Thi giáo viên dạy giỏi tất cả các khối lớp nhân dịp  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường, cấp tổ;
- Chỉ đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống Thanh lịch-Văn minh cho học sinh (lớp 2,3,4,5).
- Thanh tra toàn diện 2 giáo viên.
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập đón đoàn kiểm tra của Thành phố.
- Nộp  danh sách tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua
Tiếp tục tự kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp trường.
- Tự kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi.
- Tổ chức  hội nghị công chức - viên chức  và Đại hội công đoàn thống nhất các tiêu chí thi đua; đăng ký thi đua cá nhân, tập thể năm học 2012 – 2013
 
        Tháng 11/2012
- Tiếp tục hội giảng thi giáo viên dỵa giỏi cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
- Tự kiểm tra phong trào VSCĐ theo kế hoạch của phòng GD-ĐT.
- Tổ chức Hội thi  giáo viên giỏi cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày lễ 20/11.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày lễ 20/11.
- Ra quyết định thành lập Ban ra đề, duyệt đề, coi, chấm và tổ chức kiểm tra định kỳ lần 1 đúng quy chế.
- Thanh tra toàn diện 2-3  giáo viên.
- Sơ kết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3 / 2.
- Tổ chức hội nghị thi đua 2 tốt và kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11.        
 Tháng 12  / 2012
- Tổ chức  kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Chọn giáo viên  chuẩn bị cho thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường và cấp tổ.
- Thanh tra hoạt động sư­ phạm giáo viên 2 giáo viên.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường cho đội tuyển đi thi cấp Huyện. 
- Chuẩn bị ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I ở tất cả các môn.
 
            Tháng 01 / 2013
- Thành lập ban ra đề, coi, chấm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I đúng quy chế.
-  Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I.
- Thi giải toán trên mạng internet cấp trường.
- Triển khai đại trà giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống Thanh lịch-Văn minh cho học sinh thủ đô (lớp 1).
 
- Thực hiện dạy theo đúng hướng dẫn PPCT  học kỳ I của nghiêm túc ( kết thúc ngày 10/01/2013)
- Sơ kết thi đua học kỳ I, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2.
- Tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường, chuẩn bị cho thi đồ dùng cấp Huyện.
- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I nộp về PGD & ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II đúng theo kế hoạch thời gian của Bộ - Sở giáo dục và đào tạo ( bắt đầu từ 14/01/ 2013)
- Thanh tra toàn diện 2-3 giáo viên
 
          Tháng 2 / 2013
- Kiểm tra, thanh tra hoạt động s­ư phạm giáo viên và thanh tra theo chuyên đề.
- Phân công nghỉ tết nguyên đán theo lịch nghỉ của cấp trên quy định.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường: kỷ niệm ngày 3/2, phát động thi đua chào mừng ngày  thành  lập  Đoàn TNCSHCM 26/3 .
- Tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp tổ  theo kế hoạch.
- Thi giải toán trên mạng internet cấp huyện.
- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường       
 
   Tháng 3 / 2013     
- Thành lập ban ra đề, coi, chấm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II đúng quy chế.
- Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II đúng quy chế, nghiêm túc.
- Chỉ đạo giáo viên , học sinh tham gia thi vở sạch chữ đẹp cấp Huyện.
- Thanh tra hoạt động sư­ phạm 3- 4 giáo viên.
- Kiểm tra đánh giá hoạt động Đội của các chi đội.
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường.
- Sơ kết thi đua “ Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM”
- Phát động thi đua “ Lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19 / 5”
- Thi Ôlimpic Tiếng Anh cấp trường; tuyển chọn học sinh tham gia thi cấp Huyện và Thành phố
- Phấn đấu có HS Thi giải toán trên mạng internet cấp Thành Phố
- Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp học sinh ( Khối 1 - khối 5 ).
- Thi giao lưu học sinh giỏi giữa các lớp trong khối 2,3; giao lưu toán tuổi thơ khối 4, 5
 
                 Tháng 4/2013
- Chỉ đạo học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp Huyện, Thành phố
-  Thanh tra toàn diện 2-3 giáo viên; thanh tra theo chuyên đề.
- Giáo viên, cán bộ công nhân viên hoàn thành viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm; Chấm đề tài SKKN cấp trường và gửi lên PGD & ĐT  xét duyệt.
- Chỉ đạo giáo viên tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kỳ II.
- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh từ lớp 1-5.
- Thi  giao lưu học sinh giỏi giữa các nhà trường ( theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT).
- Phấn đấu có học sinh tham gia  Thi Ô lim pic Tiếng Anh cấp  Thành phố.
 
        Tháng 5 / 2013
 
 
- Thành lập ban ra đề, coi, chấm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II đúng quy chế.
- Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II đúng quy chế, nghiêm túc.
- Các khối hoàn thành chương trình giảng dạy  học tập (21/ 5/2013)
- Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách.
- Thành lập ban Thẩm định, đánh giá hồ sơ sổ sách của Giáo viên, cán bộ công nhân viên.
- Nộp báo cáo thi đua, tổng kết năm học về PGD & ĐT; tổng kết năm học trước ngày 20/5/2013
- Phân công giáo viên trực Hè, h­ướng dẫn nghỉ hè 2013
- Kiểm tra, đánh giá phong trào rèn chữ  của giáo viên.
- Kết thúc năm học vào ngày 31/5/2013
 
         Tháng 6 / 2013
-  Ký duyệt học bạ xét học sinh lên lớp và thi lại trong hè.
-  Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2013- 2014
- Tổ chức cho giáo viên cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch tại Miền Trung.
 
     Tháng 7- 8/2013
- Nộp kết quả "Kiểm tra mức chất lượng tối thiểu ở Tiểu năm 20133".
- Tổ chức hoạt động hè 2011, tuyển sinh lớp 1 năm học 2013- 2014; chuẩn bị khai giảng năm học mới 2013 - 2014.
 
IX. Tổ chức thực hiện
-  Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 này, các đồng chí PHT, các tổ trưởng chuyên môn,  GV- CBCNV nhà trường  cụ thể hoá công việc đã được giao chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ khối chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đư­ợc giao trong năm học.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời cho BGH để cùng thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận  
- Phòng GD & ĐT Phúc Thọ ( để báo cáo );
- Phó Hiệu trưởng ( cùng phối hợp chỉ đạo );
 
- Các tổ trưởng chuyên môn         để
 
- Giáo viên - CNV                          thực hiện;                             
- Lư­u: VT.                                                
 
 
 
Hiệu tr­ưởng
 
 
 
 
 
 
Kiều Trọng Sỹ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Các tin tiếp theo
  • ĐỘI BÓNG ĐÁ MI NI VÔ ĐỊCH CẤP HUYỆN (21h:5 | 12/04/2013)
  • ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2013-2015 (19h:54 | 12/04/2013)
  • Trường Tiểu học Võng Xuyên A phát động cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” năm 2013. (9h:20 | 12/04/2013)

  • Trường tiểu học Võng Xuyên A
    Ðơn vị thiết kế: Công ty