Trang chủ Giới thiệu về trường Danh sách cán bộ GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Thứ Sáu, Ngày 04/12/2020
  Giáo dục THCS  
  GD ngoài giờ lên lớp  
  Thư viện thiết bị  
  Hoạt động công đoàn  
  Ðào tạo bồi dưỡng  
Ðang có 1 khách
Bạn là
Ðã có 78952 lượt truy cập
  Không có trao đổi trực tuyến nào  


Thông báo mới
 • THỜI KHÓA BIỂU (25/2/2018)
 • COI THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • GIÁM THỊ THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • CHẤM THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • GIÁM KHẢO THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • TKB DẠY THÊM HỌC THÊM + BỒI DƯỠNG HSG 6,7,8 (27/12/2016)
 • TKB - HỌC KỲ 2 -- 2016-2017 (Thực hiện từ 27/12/2016) (27/12/2016)
 •      Ðào tạo bồi dưỡng
  Góp phần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị  (10h:18 | 28/07/2011)
  Vào giữa thập niên tám mươi, sau hơn ba mươi năm xây dựng, Đại học Tổng hợp Hà Nội đã trở thành một trường đại học giữ vai trò chủ chốt đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản của cả nước,trong đó có khoa học Mác-Lênin . Trường Đại học Tổng hợp đã có Khoa GÓP PHẦN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ PGS.TS Trần Kim Đỉnh Vào giữa thập niên tám mươi, sau hơn ba mươi năm xây dựng, Đại học Tổng hợp Hà Nội đã trở thành một trường đại học giữ vai trò chủ chốt đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản của cả nước,trong đó có khoa học Mác-Lênin . Trường Đại học Tổng hợp đã có Khoa Lịch sử Khoa Triết học,Khoa Kinh tế Chính trị và Bộ môn Mác Lênin.Ở thời điểm đó,yêu cầu thực tiễn cần nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên Mác -Lê Nin các trường Đại học và Cao đẳng cũng như giảng viên chính trị các trường trung cấp ,Bộ ĐH và THCN đã quyết định chọn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để thành lập một đầu mối làm nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng về khoa học Mác- Lê Nin của toàn ngành.Lịch sử Khoa Triết học,Khoa Kinh tế Chính trị và Bộ môn Mác Lênin

   


          Ngày 15.11.1985 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Nguyễn Đình Tứ đã ký quyết định số 1582/QĐ thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác Lê-Nin  trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội  
   Ngay sau khi thành lập,Trung tâm đã triển khai kế hoạch của Ban Khoa giáo Trung ương và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội VI cho đông đảo lực lượng cán bộ giảng dạy Mác – Lênin các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học, Dạy nghề trong cả nước, được các đồng chí lãnh đạo của Bộ cũng như người học đánh giá cao.
   Bên cạnh việc tổ chức mời đội ngũ giảng viên từ các trường Đảng, Viện nghiên cứu , các trường đại học có trình độ cao và có kinh nghiệm, Trung tâm có trách nhiệm quản lý lớp học,chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn thảo luận và tham gia đánh giá kết quả học tập của học viên
   
   
  Ngoài nhiệm vụ chính lúc này là tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Trung tâm đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ giảng dạy Mác - Lênin của toàn ngành giáo dục.Trung tâm đã tổ chức nhiều sinh hoạt khoa học chuyên đề nhằm rà soát, bổ sung chương trình, giáo trình kịp thời đưa ra nhiều tri thức mới vào hệ thống bài giảng, đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn của các môn học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy các môn học Mác- Lê Nin
   
   Từ năm 1991 Trung tâm được Bộ giao nhiệm vụ bồi dưỡng sau đại học và đào tạo thạc sĩ theo phương thức tích lũy chứng chỉ, tiến tới bảo vệ luận văn để được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành. Đây là bước chuyển căn bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trung tâm.
   Kết quả của phương thức đào tạo này là vừa bổ sung, nâng cao trình độ lý luận, khả năng vận dụng kiến thức và trình độ giảng dạy chuyên ngành , vừa thực hiện một bước quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy Mác Lê Nin cho các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
   Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ với nỗ lực lớn , quyết tâm cao đáp ứng yêu cầu ,thực hiện một cách chặt chẽ quy trình đào tạo đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cần có mà Bộ quy định.
   
  Sau khi Đại học quốc gia Hà Nội thành lập ,Trung tâm chuyển về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và đổi tên thành Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị .
  Đáp ứng công tác đào tạo theo tín chỉ, thực hiện chủ trương của Đảng ủy ĐHQGHN về tổ chức giảng dạy các môn chung, để tăng cường tính liên thông, liên kết trong ĐHQGHN năm 2009, Giám đốc ĐHQGHN đã quyết định sáp nhập bộ môn Lý luận chính trị Trường Đại học ngoại ngữ vào Trung tâm , đồng thời giao nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên các đơn vị đào tạo ở khu vực Xuân Thủy.Năm 2010 Giám đốc ĐHQGHN giao cho Trung tâm nhiệm vụ giảng dạy môn Lô gic học cho các đơn vị đào tạo tại khu vực Xuân Thuỷ      
   
  Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trung tâm hiện nay có 22 giảng viên trong đó có 1 GS.TS,3PGS.TS.3 TS và 15 ThS cơ cấu trong 6 Bộ môn
  Năm học 2010-2011,Trung tâm được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị cho gần 600 sinh viên thuộc nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN
  Từ năm học 2008-2009,Trung tâm đã tổ chức các lớp môn học cho sinh viên các đơn vị đào tạo ở khu vực Xuân Thuỷ.Sinh viên đăng ký lớp học qua mạng . Trung tâm đã động viên và tạo điều kiện cho giảng viên biên soạn bài giảng điện tử (cấp độ I-theo tiêu chí của ĐHQGHN).Tất cả giảng viên được trang bị máy tính xách tay ,tất cả các giảng đường đều có máy chiếu phục vụ giảng dạy.
   Học kỳ II năm học 2009-2010,Trung tâm đã tổ chức thành công Kỳ thi chung cho tất cả sinh viên học các môn lý luận chính trị và lô gic học,tạo bước đột phá trong tổ chức đào tạo và kiểm tra đánh giá sinh viên học môn chung :môn lý luận chính trị và lô gic học.
  Từ năm 2008,Triển khai quyết định của Bộ Giáo dục &Đào tạo về đổi mới chương trình và giáo trình các môn lý luận chính trị ,Trung tâm đã nhận nhiệm vụ của Bộ tham gia biên soạn,thẩm định chương trình,giáo trình mới. Bộ GDĐT đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho hơn hai ngàn giảng viên các trường đại học,cao đẳng cả nước.
  Tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm đào tạo sau đại học năm 2010 Trung tâm đã khai giảng khoá đào tạo 82 thạc sĩ bốn chuyên ngành:Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,Triết học,Chủ nghĩa xã hội khoa học,Kinh tế chính trị và 15 tiến sĩ ba chuyên ngành : Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử,Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,Kinh tế chính trị.
  Từ năm 2009,Giám đốc ĐHQGHN đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm tổ chức đào tạo môn Triết học giành cho các học viên sau đại học. Trung tâm đã tổ chức giảng dạy và công nhận điểm cho trên 1.000 học viên của các đơn vị đào tạo ở khu vực Xuân Thuỷ.
   Năm 2010 Trung tâm là đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN tổ chức thành công Hội nghị khoa học công bố kết quả nghiên cứu của các học viên cao học và nghiên cứu sinh.
   Trong những năm qua Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.Cán bộ của Trung tâm đã triển khai ba đề tài khoa học cấp nhà nước,hai đề tài đặc biệt và hàng chục đề tài cấp ĐHQGHN.
  Năm 2010,Trung tâm đã tổ chức thành công bốn Hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đầu ngành về lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn : Đảng cộng sản Việt Nam: Bản lĩnh và trí tuệ(Tháng 2.2010);Hồ Chí Minh và con đường phát triển Việt Nam(Tháng 5.2010);Công nghiệp hoá,hiện đại hoá và giai cấp công nhân Việt Nam (Tháng 10.2010);Những vấn đề kinh tế xã hội ở nông thôn nước ta trong quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá(Tháng 12.2010).
   Năm 2010,Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Nhà xuất bản ĐHQGHN đã xuất bản hai tập sách tuyển chọn từ các báo cáo   Hội thảo khoa học của Trung tâm.
         Trong mỗi thành tựu nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm 25 năm qua có sự đóng góp công sức, trí tuệ to lớn của đội ngũ các nhà khoa học,giảng viên đầu ngành của ĐHQGHN và các Học viện, Viện nghiên cứu và các Trường đại học cả nước. Việc thu hút, tập hợp đông đảo đội ngũ cộng tác viên, bao gồm các giảng viên, các chuyên gia đầu ngành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đã minh chứng sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc xây dựng Trung tâm tinh, gọn, làm nòng cốt tập hợp lực lượng chuyên gia phục vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị toàn ngành giáo dục đào tạo.
  Với các kết quả đã đạt được, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2005 đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba . Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ giảng viên Trung tâm trong 25 năm qua.
  Nguồn:http://lyluanchinhtri.vnu.edu.vn
   
  Các tin tiếp theo
 • Để tiết sinh hoạt tập thể hay hơn (10h:12 | 28/07/2011)
 •  

  Trường THCS Thọ Lộc
  Ðơn vị thiết kế: Công ty