Trang chủ Giới thiệu về trường Danh sách cán bộ GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Thứ Hai, Ngày 08/03/2021
  Giáo dục THCS  
  GD ngoài giờ lên lớp  
  Thư viện thiết bị  
  Hoạt động công đoàn  
  Ðào tạo bồi dưỡng  
Ðang có 1 khách
Bạn là
Ðã có 78952 lượt truy cập
  Không có trao đổi trực tuyến nào  


Thông báo mới
 • THỜI KHÓA BIỂU (25/2/2018)
 • COI THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • GIÁM THỊ THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • CHẤM THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • GIÁM KHẢO THI NGHỀ 2017 (18/2/2017)
 • TKB DẠY THÊM HỌC THÊM + BỒI DƯỠNG HSG 6,7,8 (27/12/2016)
 • TKB - HỌC KỲ 2 -- 2016-2017 (Thực hiện từ 27/12/2016) (27/12/2016)
 •      Danh sách cán bộ giáo viên
     Nguyễn Văn Hanh    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ lộc
         Ðiện thoại : 0433642094
         Chức vụ : Hiệu trưởng
     Nguyễn Thị Nhương    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại : 0914757062
         Chức vụ : Phó Hiệu trưởng
     Triệu Minh Thủy    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Chúc    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Phùng Thị Nga    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Ngô Thị Thanh Hải    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Phượng    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Kế Toán
     Hoàng Thị Hiền    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Y Tế
     Vũ Thị Thúy    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Thu Hương    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Thanh Huyền    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Phượng    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Dung    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Khuất Thị Phượng    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Loan Phương    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
     Tạ Thị Tuyết Hạnh    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại : 0983620988
         Chức vụ : Giáo Viên
     Nguyễn Thị Thanh Xuân    
         Ðịa chỉ : Trường THCS Thọ Lộc
         Ðiện thoại :
         Chức vụ : Giáo Viên
   
   

  Trường THCS Thọ Lộc
  Ðơn vị thiết kế: Công ty