Trang chủ Giới thiệu về trường Danh sách cán bộ GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Thứ Năm, Ngày 15/11/2018
  Giáo dục THCS  
  GD ngoài giờ lên lớp  
  Thư viện thiết bị  
  Hoạt động công đoàn  
  Ðào tạo bồi dưỡng  
Ðang có 1 khách
Bạn là
Ðã có 25237 lượt truy cập
  Không có trao đổi trực tuyến nào  


Thông báo mới
 • Thông báo họp hội đồng (12/9/2018)
 • thông báo họp phụ huynh (28/8/2018)
 • Thông báo họp HĐSP (27/8/2018)
 • Thực hiện thời khóa biểu (3/8/2018)
 • Thông báo họp công đoàn (23/12/2017)
 • sơ kết học kì (23/12/2017)
 • Thông báo mít tinh tại trường (13/11/2017)
 • Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động quyên góp trong toàn ngành giáo dục ủng hộ các trường bị ảnh hưởng do cơn bão số 10   (9h:41 | 29/09/2017)

  Hàng vạn cuộc đời đang bị "hủy diệt" bởi sự lãng phí nguồn nhân lực giáo dục   (9h:38 | 29/09/2017)

  Tâm thư của "những nhà giáo già" gửi Hội đồng Quốc gia Giáo dục   (9h:34 | 29/09/2017)

    (14h:54 | 17/04/2017)

  Giáo dục THCS
  Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động quyên góp trong toàn ngành ...   (9h:41 | 29/09/2017)
  Hoạt động công đoàn
    (14h:54 | 17/04/2017)
  Giáo dục ngoài giờ lên lớp
  kết quả tổ chức ngày 26/03   (8h:39 | 06/04/2016)
  Kết quả tổ chức ngày 26/03
  Thư viện thiết bị
  Thư Viện Trường THCS lONG xUYÊN   (10h:32 | 10/03/2016)
  Thư viện trường THCS Long Xuyên là Thư viện chuẩn quốc gia
  Ðào tạo bồi dưỡng
  TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỂ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ...   (13h:44 | 03/08/2011)
  Công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu để thực hiện chức năng của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trường chính trị tỉnh) trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương nói chung (theo quyết định 184 - QĐ/TW) và đào tạo, bồi dưỡng công chức nói riêng (theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP).
  Chung
  7C   (1h:8 | 08/01/2016)
   

  Trường THCS Long Xuyên
  Ðơn vị thiết kế: Công ty