Trang chủ Giới thiệu PGD Danh sách cán bộ PGD Lịch công tác PGD Danh sách các trường
Giáo dục THCS
Giáo dục TH
Giáo dục mầm non
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản pháp quy
  Ðang có 8 khách
Bạn là khách
 
  Ðã có 997080 lượt truy cập  
Liên kết website
 
 
Danh sách các trường
  Chọn kiểu trường :  
Trường Tiểu học Cẩm Đình
  Ðịa chỉ   :   Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3929 257            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoccamdinh/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Văn An
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Hát Môn
  Ðịa chỉ   :   Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 883            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhochatmon/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Hữu Nhân
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Hiệp Thuận
  Ðịa chỉ   :   Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 631            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhochiepthuan/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Kim Thư
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Liên Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 655             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoclienhiep/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Xuân Hà
  :   01238677128
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Long Xuyên
  Ðịa chỉ   :   Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 598            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoclongxuyen/
  Hiệu trưởng   :   Dương Thị Hương
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Ngọc Tảo
  Ðịa chỉ   :   Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 500             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocngoctao/
  Hiệu trưởng   :   Dương Thị Minh Hải
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Phúc Hòa
  Ðịa chỉ   :   Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3641 447             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuchoa/
  Hiệu trưởng   :   Khuất Thị Ngọc
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Phụng Thượng
  Ðịa chỉ   :   Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 633            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocphungthuong/
  Hiệu trưởng   :   Vũ Thị Minh Thu
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Phương Độ
  Ðịa chỉ   :   Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3920 254             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuongdo/
  Hiệu trưởng   :   Đào Thị Thảo
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Sen Chiểu
  Ðịa chỉ   :   Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 654            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocsenchieu/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Tam Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 650             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoctamhiep/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Minh Phương
  :   0945602229
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Tam Thuấn
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 589             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoctamthuan/
  Hiệu trưởng   :   Đỗ Thị Hương
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Tích Giang
  Ðịa chỉ   :   Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 590            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoctichgiang/
  Hiệu trưởng   :   Vũ Thị Dần
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Thanh Đa
  Ðịa chỉ   :   Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 641             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocthanhda/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Mỹ Hảo
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Thọ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 643             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoctholoc/
  Hiệu trưởng   :   Phạm Mạnh Tạo
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Thị Trấn Phúc Thọ
  Ðịa chỉ   :   Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 452            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuctho/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Hồng
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Thượng Cốc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 678            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocthuongcoc/
  Hiệu trưởng   :   Phạm Mạnh Tạo
  :   01238677128
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Trạch Mỹ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 390             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhoctrachmyloc/
  Hiệu trưởng   :   Dương Thị Kim Dung
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Vân Hà
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 623            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocvanha/
  Hiệu trưởng   :   Đào Thị Cẩm Tú
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Vân Nam
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 079            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocvannam/
  Hiệu trưởng   :   Doãn Nguyệt Nga
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Vân Phúc
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 296             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocvanphuc/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Thị Kim Thu
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Võng Xuyên A
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 564             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocvongxuyena/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Thị Ngọc Tú
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Võng Xuyên B
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 551             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocvongxuyenb/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Dậu
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Tiểu học Xuân Phú
  Ðịa chỉ   :   Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 521            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/tieuhocxuanphu/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Hữu Quý
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Cẩm Đình
  Ðịa chỉ   :   Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 531             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcscamdinh/
  Hiệu trưởng   :   Kiều Trọng Khiết
  :   01694337117
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :   Nguyễn Tiến Hải
  :   0979026682
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Hát Môn
  Ðịa chỉ   :   Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 733            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcshatmon/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Thị Mai Sinh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :   Nguyễn Thị Hạnh
  :   0909252602
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Hiệp Thuận
  Ðịa chỉ   :   Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 623            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcshiepthuan/
  Hiệu trưởng   :   Trần Huy Hậu
  :   0982388277
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Liên Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3645 798            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcslienhiep/
  Hiệu trưởng   :   Đỗ Đình Số
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Long Xuyên
  Ðịa chỉ   :   Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 038            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcslongxuyen/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Văn Toán
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Ngọc Tảo
  Ðịa chỉ   :   Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 897            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsngoctao/
  Hiệu trưởng   :   Trần Ngọc Toàn
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Phúc Hòa
  Ðịa chỉ   :   Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 448            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsphuchoa/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Văn Hưởng
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Phụng Thượng
  Ðịa chỉ   :   Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 792            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsphungthuong/
  Hiệu trưởng   :   Cấn Kim Anh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Phương Độ
  Ðịa chỉ   :   Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 550            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsphuongdo/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Đức Minh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Sen Chiểu
  Ðịa chỉ   :   Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 290            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcssenchieu/
  Hiệu trưởng   :   Lê Thị Văn
  :   0987803435
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Tam Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 632            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcstamhiep/
  Hiệu trưởng   :   Trần Huy Hiền
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Tam Thuấn
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 635            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcstamthuan/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Ngọc Sinh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Thanh Đa
  Ðịa chỉ   :   Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3648 634            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsthanhda/
  Hiệu trưởng   :   Doãn Văn Yên
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Thị Trấn Phúc Thọ
  Ðịa chỉ   :   Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3640 821            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsphuctho/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Mạnh Cường
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Thọ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 094            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcstholoc/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Văn Hanh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Thượng Cốc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 387            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsthuongcoc/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Thu Hoài
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Tích Giang
  Ðịa chỉ   :   Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 591            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcstichgiang/
  Hiệu trưởng   :   Đỗ Đức Toàn
  :   0984229880
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :   Nguyễ Thị Huệ
  :   0186666609
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Trạch Mỹ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3640 820            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcstrachmyloc/
  Hiệu trưởng   :   Khuất Thị Thanh Huyền
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Vân Hà
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 624            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsvanha/
  Hiệu trưởng   :   Doãn Thị Kim Nhiên
  :   0973846587
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Vân Nam
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 038            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsvannam/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Văn Sàng
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Vân Phúc
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 263            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsvanphuc/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Thu Hương
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Võng Xuyên
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 389            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsvongxuyen/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Kim Oanh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS Xuân Phú
  Ðịa chỉ   :   Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 490            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsxuanphu/
  Hiệu trưởng   :   Ngô Minh Dự
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường THCS THCS Võng Xuyên B
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên- Phúc Thọ -Hà Nội
  Ðiện thoại   :               Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/thcsvongxuyenb/
  Hiệu trưởng   :   Ngô Minh Dự
  :   0912836527
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Cẩm Đình
  Ðịa chỉ   :   Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 531            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnoncamdinh/
  Hiệu trưởng   :   Đoàn Thị Hồng
  :  
CQ   :   043 3848 531      NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Hát Môn
  Ðịa chỉ   :   Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3924 733            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonhatmon/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Thu Hương
  :  
CQ   :   043 3924 733      NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Liên Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3644 532             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonlienhiep/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Thị Hương
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Hiệp Thuận
  Ðịa chỉ   :   Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3644 542            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonhiepthuan/
  Hiệu trưởng   :   Đỗ Thị Thúy
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Long Xuyên
  Ðịa chỉ   :   Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3922 834            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonlongxuyen/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Phúc
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Ngọc Tảo
  Ðịa chỉ   :   Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3226 211            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonngoctao/
  Hiệu trưởng   :   Trần Thị Thu Hương
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Phúc Hòa
  Ðịa chỉ   :   Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3642 301             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonphuchoa/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Thị Lý
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Phụng Thượng
  Ðịa chỉ   :   Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3644 533            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonphungthuong/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Thị Thu Hằng
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Phương Độ
  Ðịa chỉ   :   Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3922 740             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonphuongdo/
  Hiệu trưởng   :   Lê Thị Thanh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Sen Chiểu
  Ðịa chỉ   :   Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3921 750            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonsenchieu/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Hạnh
  :   0974112879
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Tam Hiệp
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3644 279             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnontamhiep/
  Hiệu trưởng   :   Trần Thị Ninh
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Tam Thuấn
  Ðịa chỉ   :   Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3646 649            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnontamthuan/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Thanh Huệ
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Tích Giang
  Ðịa chỉ   :   Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3640 368            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnontichgiang/
  Hiệu trưởng   :   Trương Thị Hằng
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Thanh Đa
  Ðịa chỉ   :   Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3649 841             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonthanhda/
  Hiệu trưởng   :   Đặng Thị Minh Thu
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Thọ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3640 693            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnontholoc/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Hải
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Thị Trấn Phúc Thọ
  Ðịa chỉ   :   Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3640 866             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonphuctho/
  Hiệu trưởng   :   Đặng Thị Hương Hảo
  :   0977582181
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Thượng Cốc
  Ðịa chỉ   :   Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3922 876            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonthuongcoc/
  Hiệu trưởng   :   Phạm Thị Hiền
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Trạch Mỹ Lộc
  Ðịa chỉ   :   Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3641 985            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnontrachmyloc/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Duyên
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Vân Hà
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3926 411             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonvanha/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Thị Hải Mơ
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Vân Nam
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3926 336            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonvannam/
  Hiệu trưởng   :   Đào Thị Lợi
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Vân Phúc
  Ðịa chỉ   :   Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3926 352             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonvanphuc/
  Hiệu trưởng   :   Vũ Thị Tuất
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Võng Xuyên A
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3848 702            Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonvongxuyena/
  Hiệu trưởng   :   Bùi Thi Tuyết Mai
  :   0979409536
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Võng Xuyên B
  Ðịa chỉ   :   Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3921 756             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonvongxuyenb/
  Hiệu trưởng   :   Hoàng Thi Dung
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Xuân Phú
  Ðịa chỉ   :   Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
  Ðiện thoại   :   043 3291 500             Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonxuanphu/
  Hiệu trưởng   :   Đặng Thị Huệ
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Trường Mầm non Hoa Mai
  Ðịa chỉ   :   Thôn Nam - Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội
  Ðiện thoại   :               Fax:
  Website   :   http://phuctho.edu.vn/mamnonhoamai/
  Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Tâm
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 1   :  
  :  
CQ   :         NR:
  Hiệu phó 2   :  
  :  
CQ   :         NR:
  CTCÐ   :  
  :  
CQ   :         NR:
Công ty TNHH tư vấn đầu tư công trình việt
Phòng Giáo dục và Ðào tạo Phúc Thọ
Ðịa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - Hà Nội
Tel: 04 33640858 - Fax: 04 33640858
Ðơn vị thiết kế: Công ty